Desirée Gómez

Sóc Llicenciada i màster en Història de l'Art per la Universitat de Barcelona, tot havent completat el meus estudis amb un màster en Gestió Cultural i cursos de restauració, museologia i paleografia. M'entusiasma l'estudi de l'Art, la Història i la cultura en totes les seves expressions i vessants i concretament,  tot allò relacionat amb el període Medieval.

 

Soy Licenciada y máster en Historia del Arte por la Universidad de Barcelona, completando mi formación con un máster en Gestión Cultural y cursos de restauración, museología y paleografía. Me entusiasma el estudio del Arte, la Historia y la cultura en todas sus expresiones y vertientes y concretamente, todo aquello relacionado con el período Medieval.

 

I am graduated and master in Art History by the University of Barcelona, completing my training with a master degree in Cultural Management and severals courses about restoration, museology and paleography. Mi passion is the study of Arts, History and culture in all its displays and aspects and specially, any issue related to Medieval period.